Dokument króla Kazimierza Wielkiego dla biskupa ormiańskiego Grzegorza we Lwowie z 4 lutego 1367 r.

Dokument króla Kazimierza Wielkiego dla biskupa ormiańskiego Grzegorza we Lwowie z 4 lutego 1367 r.

Pergaminowy dokument, w którym król polski, Kazimierz Wielki  zezwala Grzegorzowi, biskupowi ormiańskiemu osiedlić się we Lwowie, wykonywać swoje funkcje religijne i sprawować jurysdykcję nad Ormianami zamieszkującymi Polskę. Ważnym elementem dokumentu jest zachowana pieczęć majestatyczna królewska, odciśnięta w naturalnym wosku i podwieszona na jedwabnym żółto-czerwonym sznurze oraz spisana na odwrocie dokumentu adnotacja w języku kipczackim, używanym […]

Czytaj więcej

Teki Górskiego – zbiór rękopisów do historii Polski i krajów sąsiednich w XVI w.

Teki Górskiego – zbiór rękopisów do historii Polski i krajów sąsiednich w XVI w.

Teki Górskiego to obszerny zbiór rękopisów zachowany w 29 tomach, obejmujący podstawowe źródła historyczne do historii Polski i krajów sąsiednich w pierwszej połowie XVI wieku. Składa się na niego korespondencja króla Zygmunta Starego i przedstawicieli elity możnowładczej, w tym podkanclerzego Piotra Tomickiego. Zachowały się też oryginalne listy monarchów europejskich (m.in. Ferdynand I Habsburg, Franciszek I […]

Czytaj więcej

Średniowieczne rotulusy z klasztoru Premonstratensów na Ołbinie we Wrocławiu (1257, 1305-1370)

Średniowieczne rotulusy z klasztoru premonstratensów na Ołbinie we Wrocławiu

11 średniowiecznych rotulusów stanowi unikalną pod względem treści oraz formy kolekcję  dokumentów. Dokumentują one historię klasztoru, spory majątkowe prowadzone przez wrocławskich premonstratensów, są źródłem do historii zwyczajów prawnych na ziemiach polskich, sądownictwa kościelnego oraz wczesnych dziejów notariatu publicznego. Rotulusy to unikatowa w skali polskiej i rzadka w krajach Europy Zachodniej forma dokumentu. Wywodzi się ona […]

Czytaj więcej

Dokument króla Przemysła II

Dokument króla Przemysła II z 15 sierpnia 1295 r.

Pergaminowy dokument Przemysła II, króla Polski, z pieczęcią majestatową, wystawiony w Świeciu nad Wisłą 15 sierpnia 1295 r. Dokumentem tym Przemysł II, król polski i książę pomorski, potwierdza klasztorowi norbertanek w Żukowie pod Gdańskiem posiadane przywileje. O wyjątkowym znaczeniu i randze dokumentu decyduje zawieszona na jedwabnym sznurze, woskowa pieczęć majestatowa króla, na której po raz […]

Czytaj więcej

Przywilej Chełmiński - dokument zwinięty w rulon i umieszczony w tubie.

Przywilej Chełmiński z 1 października 1251 r.

Pergaminowy dokument odnawiający akt lokacji (nadania praw miejskich) dla Chełmna i Torunia. Zastąpił pierwotny dokument lokacyjny z 1233 r., który spłonął w 1244 r. Jego unikatowość polega na ustanowieniu nowego prawa miejskiego, zwanego chełmińskim, łączącego w sobie elementy prawa magdeburskiego i flamandzkiego oraz śląskiego prawa górniczego, a nawet nawiązania do węgierskiej Złotej Bulli z 1222 […]

Czytaj więcej