Rękopis zbioru wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. „W żalu najczystszym”

Data 1942

Instytucja przechowująca Biblioteka Narodowa w Warszawie

Rękopis zbioru wierszy pt. „W żalu najczystszym” złożony, oprawiony i ilustrowany przez Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, najważniejszego poetę literackiego Pokolenia Kolumbów, obejmuje pisane w czasie okupacji hitlerowskiej wiersze Baczyńskiego. Są one świadectwem trwałości polskiej kultury i siły poezji, która ma moc przekraczania wojennej rzeczywistości. To ręcznie wykonany artefakt będący wysokiej klasy dziełem literackim, jak i plastycznym.

Rękopis zbioru wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. „W żalu najczystszym” - wiersz Wolność

Baczyński jest jednym z popularniejszych i bardziej poczytnych polskich poetów XX wieku. Od momentu debiutu w latach 40. zyskał sobie miano następcy Juliusza Słowackiego. Udział i śmierć poety w powstaniu warszawskim sprawia, iż jego poezja jest stałym i ważnym elementem upamiętnienia tych tragicznych, ważnych dla historii Polski wydarzeń.

W 2021 roku mija sto lat od urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Rękopis zbioru wierszy powstał przed ślubem poety z Barbarą Drapczyńską (3 czerwca 1942 roku) jako prezent dla małżonki. Oryginał trafił do Biblioteki Narodowej w 1963 roku, zakupiony razem z innymi rękopisami poety od Feliksy Drapczyńskiej, matki Barbary.

Rękopis zbioru wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. „W żalu najczystszym” - dedykacja dla żony Basi