Polski Komitet Programu UNESCO Pamięć Świata

Polski Komitet Programu UNESCO Pamięć Świata istnieje od 1996 roku. Należą do niego przedstawiciele najważniejszych bibliotek, archiwów i uczelni w kraju, którzy znacząco angażują się w ochronę dóbr kultury (członkowie Komitetu). Na czele Komitetu stoi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Komitet poprzez realizację Programu Pamięć Świata podejmuje działania służące zachowaniu i udostępnianiu polskiego dziedzictwa narodowego. Jednym z efektów działalności międzynarodowego Programu jest Światowa Lista obiektów dokumentacyjnych o szczególnym znaczeniu kulturowym i historycznym. Członkowie Komitetu w porozumieniu z Polskim Komitetem ds. UNESCO, instytucjami dziedzictwa narodowego oraz ekspertami, po przeprowadzeniu wieloetapowej analizy, zgłaszają polskie nominacje do Listy.

W celu jeszcze efektywniejszej ochrony i popularyzacji polskiego dziedzictwa Polski Komitet zainicjował stworzenie Krajowej Listy Programu Pamięć Świata, stanowiącej wykaz różnorodnych dokumentów cennych dla naszej historii i kultury.

Członkowie Polskiego Komitetu od samego początku Programu Pamięć Świata aktywnie uczestniczą w jego tworzeniu. Polska już dwukrotnie była miejscem obrad Międzynarodowego Komitetu Doradczego (w 1993 roku w Pułtusku odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Programu, a dziesięć lat później w Gdańsku  Komitet spotkał się po raz szósty). Ponadto w 2011 roku w Warszawie zorganizowana została IV Światowa Konferencja Programu UNESCO Pamięć Świata, podczas której przyjęto „Deklarację Warszawską”, określającą dalsze kierunki działalności Programu.