Polski Komitet Programu UNESCO Pamięć Świata

Polski Komitet Programu UNESCO Pamięć Świata istnieje od 1996 roku. Należą do niego przedstawiciele najważniejszych bibliotek, archiwów i uczelni w kraju, którzy znacząco angażują się w ochronę dóbr kultury (członkowie Komitetu). Na czele Komitetu stoi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Obecnie przewodniczącym Polskiego Komitetu Programu Pamięć Świata jest dr Wojciech Woźniak.

Komitet poprzez realizację Programu Pamięć Świata podejmuje działania służące zachowaniu i udostępnianiu polskiego dziedzictwa narodowego. Jednym z efektów działalności międzynarodowego Programu jest Światowa Lista obiektów dokumentacyjnych o szczególnym znaczeniu kulturowym i historycznym. Członkowie Komitetu w porozumieniu z Polskim Komitetem ds. UNESCO, instytucjami dziedzictwa narodowego oraz ekspertami, po przeprowadzeniu wieloetapowej analizy, zgłaszają polskie nominacje do Listy.

W celu jeszcze efektywniejszej ochrony i popularyzacji polskiego dziedzictwa Polski Komitet zainicjował stworzenie Krajowej Listy Programu Pamięć Świata, stanowiącej wykaz różnorodnych dokumentów cennych dla naszej historii i kultury.

Członkowie Polskiego Komitetu od samego początku Programu Pamięć Świata aktywnie uczestniczą w jego tworzeniu. Polska już dwukrotnie była miejscem obrad Międzynarodowego Komitetu Doradczego (w 1993 roku w Pułtusku odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Programu, a dziesięć lat później w Gdańsku  Komitet spotkał się po raz szósty). Ponadto w 2011 roku w Warszawie zorganizowana została IV Światowa Konferencja Programu UNESCO Pamięć Świata, podczas której przyjęto „Deklarację Warszawską”, określającą dalsze kierunki działalności Programu.