Polski Komitet Programu UNESCO Pamięć Świata

Polski Komitet Programu UNESCO Pamięć Świata istnieje od 1996 roku. Należą do niego przedstawiciele najważniejszych bibliotek, archiwów i uczelni w kraju, którzy znacząco angażują się w ochronę dóbr kultury. Na czele Komitetu stoi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Komitet poprzez realizację Programu Pamięć Świata podejmuje działania służące zachowaniu i udostępnianiu polskiego dziedzictwa narodowego. Jednym z efektów działalności międzynarodowego Programu jest Światowa Lista obiektów dokumentacyjnych o szczególnym znaczeniu kulturowym i historycznym. Członkowie Komitetu w porozumieniu z Polskim Komitetem ds. UNESCO, instytucjami dziedzictwa narodowego oraz ekspertami, po przeprowadzeniu wieloetapowej analizy, zgłaszają polskie nominacje do Listy.

W celu jeszcze efektywniejszej ochrony i popularyzacji polskiego dziedzictwa Polski Komitet zainicjował stworzenie Krajowej Listy Programu Pamięć Świata, stanowiącej wykaz różnorodnych dokumentów cennych dla naszej historii i kultury.

Członkowie Polskiego Komitetu od samego początku Programu Pamięć Świata aktywnie uczestniczą w jego tworzeniu. Polska już dwukrotnie była miejscem obrad Międzynarodowego Komitetu Doradczego (w 1993 roku w Pułtusku odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Programu, a dziesięć lat później w Gdańsku  Komitet spotkał się po raz szósty). Ponadto w 2011 roku w Warszawie zorganizowana została IV Światowa Konferencja Programu UNESCO Pamięć Świata, podczas której przyjęto „Deklarację Warszawską”, określającą dalsze kierunki działalności Programu.

Członkowie Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata

 • Paweł Pietrzyk – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Przewodniczący Komitetu
 • Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej, Zastępca Przewodniczącego Komitetu
 • Barbara Berska – Archiwum Narodowe w Krakowie
 • Monika Bogdanowska – Wicedyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 • Ks. bp Michał Janocha – Przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
 • Alicja Jagielska-Burduk – Sekretarz Generalna Polskiego Komitetu ds. UNESCO
 • Tomasz Komorowski – Koordynator projektów, Polski Komitet do spraw UNESCO
 • Marek Konopka – Ekspert Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków – ICOMOS Polska
 • Zdzisław Pietrzyk – Ekspert, Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej w latach 2003-2021
 • Remigiusz Sapa – Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • Dorota Sidorowicz-Mulak – Wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ds. Biblioteki Ossolińskich

 

Fotografia: Łukasz Król