Rocznik świętokrzyski dawny

Rocznik świętokrzyski dawny

Najstarszy zachowany w oryginale pomnik polskiej historiografii Rocznik świętokrzyski, mimo skromnej objętości, jest jednym z najcenniejszych dokumentów dotyczących historii Państwa Polskiego. Zawiera informacje na temat wydarzeń z pierwszych dwóch wieków polskiej państwowości (z lat 948-1119), w tym ślubu Mieszka I z Dąbrówką i chrztu Polski, przy czym zapiski do roku tysięcznego omyłkowo zostały przesunięte o […]

Czytaj więcej