Spuścizna Jerzego Kukuczki – dokumentacja fotograficzna

Data 1948-1989

Instytucja przechowująca Fundacja Wielki Człowiek

Wyjątkowe świadectwo Złotej Dekady Polskiego Himalaizmu.

Złota Dekada Himalaizmu Polskiego, od połowy lat 70-tych do końca 80-tych XX wieku, to czas, w którym Polacy we wspinaczce wysokogórskiej definiowali światowe standardy. Wyznaczali nowe, najtrudniejsze drogi na ośmiotysięczniki oraz stali się prekursorami himalaizmu zimowego.

Zbiór fotografii wysokogórskich Jerzego Kukuczki jest wyjątkowym świadectwem tej historii. To unikatowa kolekcja, na którą składa się ponad 10 tysięcy zdjęć, wykonanych podczas wypraw w najwyższe góry świata przez jednego z najwybitniejszych himalaistów – Jerzego Kukuczkę, drugiego zdobywcę Korony Himalajów i Karakorum.

Jerzy Kukuczka w bazie po zachodnią ścianą Makalu, 1981, Fundacja Wielki Człowiek.

Jerzy Kukuczka w bazie po zachodnią ścianą Makalu, 1981, Fundacja Wielki Człowiek.

Na kolekcję składają się fotografie Jerzego Kukuczki kolekcjonowane przez jego żonę, Cecylię Kukuczkę, a następnie Fundację Wielki Człowiek. Zdjęcia to obszerny zbiór dokumentujący życie prywatne i zawodowe Kukuczki. Można też w nich odnaleźć realiach PRL, dane na temat sytuacji alpinizmu i himalaizmu oraz alpinistów i himalaistów na świecie, a także zdjęcia dokumentujące życie w krajach, w których Kukuczka się wspinał (Indie, Nepal, Afganistan, Pakistan, Chiny, Kanada, USA).

Po śmierci Kukuczki w 1989 roku na południowej ścianie Lhotse spuścizną po himalaiście zaopiekowała się jego żona Cecylia. Następnie najmłodszy syn Kukuczków Wojciech, z racji swoich fotograficznych zainteresowań, postanowił dokładnie zabezpieczyć i opracować materiały pozostawione przez ojca. Z tej inicjatywy w 2013 roku powstała Fundacja Wielki Człowiek, która rozpoczęła profesjonalne opracowywanie spuścizny. W kolejnych latach kolekcję uzupełniono o dalsze zbiory rodzinne i okolicznościowe.

Fotografie Jerzego Kukuczki są jedynym oryginalnym zapisem historii życia i działalności utytułowanego himalaisty, co sprawia, że zbiór ten ma ogromne znaczenie historyczne.

Kukuczka pozostawił po sobie bogate archiwum, dokumentujące działalność polskich wypraw w latach 70′ i 80′. Znajdują się w nim także dokumenty z kolejnych wypraw, nagrania z wyprawowej radiostacji, filmy kręcone przez himalaistów, pamiętniki, notatki, ówczesny sprzęt wspinaczkowy i wiele innych bezcennych obiektów.

Fundacja Wielki Człowiek jest aktywnie zaangażowana w tworzenie Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, którego powstanie jest planowane w 2025 roku. Pozwoliłoby to na udostępnianie zgromadzonych dotychczas materiałów archiwalnych na znacznie większą skalę, a tym samym szersze propagowanie wiedzy zarówno o postaci Kukuczki, jak i historii oraz dokonaniach polskiego himalaizmu.

Fotografir można obejrzeć na stronie Wirtualnego Muzeum Jerzego Kukuczki.

Jerzy Kukuczka na szczycie Lhotse. 04.10.1979r., Fundacja Wielki Człowiek.

Jerzy Kukuczka na szczycie Lhotse. 04.10.1979r., Fundacja Wielki Człowiek.

Uczestnicy wyprawy w drodze na wierzchołek Sisha Pangmy, 1987, Fundacja Wielki Człowiek.

Uczestnicy wyprawy w drodze na wierzchołek Sisha Pangmy, 1987, Fundacja Wielki Człowiek.

Jerzy Kukuczka na szczycie Shisha Pangmy. 18.09.1987r., Fundacja Wielki Człowiek.

Jerzy Kukuczka na szczycie Shisha Pangmy. 18.09.1987r., Fundacja Wielki Człowiek.