Rękopisy dzieł symfonicznych, kameralnych i filmowych Henryka Warsa