Obiekty 2024

Polski Komitet Programu UNESCO Pamięć Świata wyłonił kolejne obiekty do uhonorowania wpisem na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata w jej 5. jubileuszowej edycji!

Na Listę wpisywane są najcenniejsze dokumenty i zbiory o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego i polskiej tradycji. Tutaj będziemy stopniowo ujawnić obiekty, które w tym roku dołączyły do tego prestiżowego grona!

 

  1. Praedicationes (Kazania), ok.800 r.  Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej

    Całostronicowa miniatura, przedstawiająca crux gemmata (krzyż zdobiony kamieniami szlachetnymi) z symbolami ewangelistów: Mateusza (anioł), Marka (lew), Łukasza (wół) i Jana (orzeł).

    Praedicationes (Kazania), AiBKKK, sygn. Ms 140