Plakaty z okresu wojny polsko-bolszewickiej z Muzeum Plakatu w Wilanowie