logo

pl POLSKI ENGLISH uk

logo_archiwa

beztla

 

INFORMACJA DLA MEDIÓW - 1. EDYCJA

 

Materiały ilustracyjne (pobierz)

Informacja prasowa (pobierz)

Inauguracja Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie 17 października 2014 r. odbędzie się uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.

Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Udział w uroczystości jest za zaproszeniami.

Akredytację prasową prowadzi Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP poprzez stronę internetową.

Dziennikarze, którzy nie posiadają legitymacji prasowej, proszeni są o kontakt z Biurem Prasowym Kancelarii Prezydenta RP: tel. (22) 695 10 70

Wydarzenia towarzyszące inauguracji
Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata

Wystawy

Inauguracji Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata towarzyszy wystawa pt. „Pamięć Polski”, prezentująca wyróżnione dokumenty.

Ekspozycję, wzbogaconą o faksymilia dokumentów wpisanych na inauguracyjną Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata, będzie można oglądać 18 i 19 października (w sobotę w godz. 11.30-16.30, w niedzielę w godz. 11.00-16.00) w Pałacu Prezydenckim przy ulicy Krakowskie Przedmieście 48/50.

Wstęp jest wolny. Goście proszeni są o zabranie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (wejście do Pałacu Prezydenckiego przez biuro przepustek od strony Kościoła Seminaryjnego.)

Także w Warszawie, będzie można zobaczyć oryginały Kroniki Galla Anonima oraz Kazań świętokrzyskich. Pokaz, który organizuje Biblioteka Narodowa w Pałacu Rzeczypospolitej przy placu Krasińskich 3/5, odbędzie się w sobotę, 18 października w godz. 10.00-18.00.

W dniach 20-24 października w godz. 10.00-15.00 w Archiwum Głównym Akt Dawnych przy ul. Długiej 7 w Warszawie prezentowane będą: oryginał Konstytucji 3 maja, akta Organizacji Narodowej Powstania Styczniowego oraz faksymile Memoriału Ignacego Jana Paderewskiego do prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona.

Oryginały dokumentów wpisanych na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata będzie można zobaczyć również w Krakowie, Gnieźnie, Poznaniu i Wrocławiu.
Archiwum Narodowe w Krakowie zaprasza na pokaz dokumentu lokacyjnego miasta Krakowa z 1257 r, który odbędzie się w sobotę i niedzielę 18 i 19 października w godz. 10.00-17.00 przy ul. Siennej 16.

Także w Krakowie w sobotę i niedzielę będzie można zobaczyć rękopisy najstarszej w Europie księgi chorągwi pt. Banderia Prutenorum z 1448 r. autorstwa Jana Długosza oraz opisu żup bocheńskich i wielickich z 1518 r. Pokaz odbędzie się w godz. 10.00-14.00 w sali konferencyjnej starego gmachu Biblioteki Jagiellońskiej przy al. Mickiewicza 22 (wejście boczne od strony ul. Kadrówki).

W Gnieźnie w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej przy ul. Kolegiaty 2 w sobotę 18 października w godz. 9.00-10.30 prezentowany będzie Złoty kodeks gnieźnieński (Codex Aureus Gnesnensis) pochodzący z II poł. XI w. Będzie to pierwszy pokaz dokumentu po konserwacji.

W Poznaniu Biblioteka Raczyńskich zaprasza na pokaz rękopiśmiennego kodeksu z XVI-XVII w., zawierającego białoruską wersję legendy o Tristanie i Izoldzie.  Prezentacja odbędzie się w sobotę, 18 października w godz. 12.00-14.00 w siedzibie biblioteki przy al. Marcinkowskiego 23/24.

We Wrocławiu będzie można zobaczyć autograf Pana Tadeusza. Prezentacja odbędzie się w sobotę, 8 listopada w godz. 11.00-17.00 w siedzibie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich przy ul. Szewskiej 37 (Sala Refektarza).  

Na wszystkie pokazy wstęp jest wolny.

Strona internetowa

Wyróżnione dokumenty można oglądać także na stronie internetowej:

pamiecpolski.archiwa.gov.pl

Filmy 

Z okazji ogłoszenia pierwszej edycji Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata na zlecenie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych powstał 24-minutowy film prezentujący wyróżnione dokumenty oraz 11 krótkich filmów prezentujących poszczególne obiekty.

Redakcje zainteresowane emisją filmów prosimy o kontakt z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych na adres: edukacja@archiwa.gov.pl

Informacji w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych udziela Anna Belka, tel. 22 565 46 30, abelka@archiwa.gov.pl